Aktivity ve farnosti

Biřmování – 29. října 2023 (V Hroznové Lhotě udělil svátost biřmování mons. Karel Herbst, SDB, emeritní pomocný biskup pražský)


Misijní neděle – 22. října 2023.


Žehnání polí – 24. dubna 2022.


Chrámový sbor – 26. prosince 2021.


Setkání ministrantů olomoucké arcidiecéze – 4. září 2021 Cholina.


V roce 2021 pokračují práce na úpravách farní zahrady, všem dobrovolníkům veliké díky.


Poděkování všem dobrovolníkům, kteří pomohli při opravách kostela v roce 2020.


Velké díky všem koledníkům a jejich doprovodu – 4. 1. 2020


Poděkování všem organizátorům a účinkujícím 25. 12. 2019 na Živém Betlému.


Poděkování mládeži, která se zapojila při zdobení stromku a jesliček v kostele 20. 12. 2019


Poděkování ochotným brigádníkům, kteří se zapojili při nátěru střechy na faře 21. 9. 2019